Categories

Maundy Thursday Rites 2024

പെസഹാ വ്യാഴ തിരുകർമ്മങ്ങൾ – 2024

March 28 , 2023 : പെസഹാ വ്യാഴ തിരുകർമ്മങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. തിരുവത്താഴ ബലിക്കും കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ശേഷം രാത്രി 12 മണിവരെ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാധന നടത്തി ..

Holy Thursday

Share this page

Events Posts