Categories

Maundy Thursday Rites 2023

പെസഹാ വ്യാഴ തിരുകർമ്മങ്ങൾ – 2023

April 6 , 2023 : പെസഹാ വ്യാഴ തിരുകർമ്മങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 6, 2023 നു വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. തിരുവത്താഴ ബലിക്കും കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ശേഷം രാത്രി 12 മണിവരെ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാധന നടത്തി ..

Holy Thursday

Share this page

Events Posts