Donations

YOU are the HAND of GOD!

നിലവിലെ മഹാമാരിയുടെയും പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളുടെയും നാളുകളിൽ വളരെയേറേ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ധരാളം കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഉണ്ട്. അവർക്കു ഒരു കൈത്താങ്ങാകുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കാം..

Kindly send your donations to :

Bank Name : Union Bank of India
Branch : Manjummel branch
A/C Holder : Parish priest and Asst. Parish priest
A/C Number : 3452 0201 0006 864
IFSC Code : UBIN0534528

Share this page