Donations

YOU are the HAND of GOD!

Church Renovation Fund

ദേവാലയ നവീകരണത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. * *Bank Account
Church Renovation
Ac. No. 345202010023260
IFSC: UBIN0534528
Branch Manjummel

മഹാമാരിയുടെയും പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളുടെയും നാളുകളിൽ വളരെയേറേ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ധരാളം കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഉണ്ട്. അവർക്കു ഒരു കൈത്താങ്ങാകുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കാം..

Kindly send your donations to :

Bank Name : Union Bank of India
Branch : Manjummel branch
A/C Holder : Parish priest and Asst. Parish priest
A/C Number : 3452 0201 0006 864
IFSC Code : UBIN0534528

Share this page